Php İç İçe (Recursive) array_diff_assoc / array_diff_assoc_recursive

Php İç İçe (Recursive) array_diff_assoc / array_diff_assoc_recursive
Time4VPS - VPS hosting in Europe

Php ile recursive (iç içe) arraylerin farklarını karşılaştırmak için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Fonksiyon

function array_diff_assoc_recursive($array1, $array2) {
  $difference=array();
  foreach($array1 as $key => $value) {
    if( is_array($value) ) {
      if( !isset($array2[$key]) || !is_array($array2[$key]) ) {
        $difference[$key] = $value;
      } else {
        $new_diff = array_diff_assoc_recursive($value, $array2[$key]);
        if( !empty($new_diff) )
          $difference[$key] = $new_diff;
      }
    } else if( !array_key_exists($key,$array2) || $array2[$key] !== $value ) {
      $difference[$key] = $value;
    }
  }
  return $difference;
}

Kullanımı

$onaddded = array(
  "username" => "onder",
  "test" => "1",
  "info"=>["id"=>21]
);

$insert = array(
  "username" => "onder",
  "test" => "1",
  "info"=>["id"=>1],
  "name" => "onder",
  "on" => "eqe"
);

print_r(array_diff_assoc_recursive($onaddded, $insert));

Yanıt: Array ( [info] => Array ( [id] => 21 ) )
Tarih: