Javascript ile dosyayı upload etmeden sıkıştırma (compress)

Javascript ile dosyayı upload etmeden sıkıştırma (compress)
Time4VPS - VPS hosting in Europe

File Input ile seçilen resimlerin sunucuya gönderilmeden önce sıkıştırılması için onchange event'ına fonksiyonumuzu yazıyoruz.

<input type="file" accept="image/*" onchange="compress(this, 70, "jpeg",upload)">

compress fonksiyonumuz aşağıdadır. 

file parametresi = file input'tur.

quality = sıkıştırma oranını belirler.

output_format = jpeg veya png olarak dışarı aktarılacağını belirler.

callback = işlem bittikten sonra çağırılacak fonksiyon.

function compress(file, quality, output_format, callback) {
  var mime_type = "image/jpeg", 
  file = window.URL.createObjectURL(file.files[0]);
  if (output_format == "png") {
    mime_type = "image/png";
  }
  var image = new Image();
  image.onload = function() {
    var cvs = document.createElement('canvas');
    cvs.width = image.naturalWidth;
    cvs.height = image.naturalHeight;
    var ctx = cvs.getContext("2d").drawImage(image, 0, 0);
    var newImageData = cvs.toDataURL(mime_type, quality / 100);
    var result_image_obj = new Image();
    result_image_obj.src = newImageData;
    callback(result_image_obj);
  };
  image.src = file
}

function upload(image){
  console.log(image); // Base64 olarak encode'lanmış şekilde geri dönecektir.
}
Tarih: