Javascript ile UUID (Universally unique identifier) oluşturma

Javascript ile UUID (Universally unique identifier) oluşturma
Time4VPS - VPS hosting in Europe

UUID (Universally Unique Identifier) Nedir?

Türkçesi Evrensel Benzersiz Kimlik olan UUID; nesnelerde yada veritabanına kaydedilmek üzere sunucuya göndereceğimiz verilere eklenmek üzere kullanılan kimliklerdir.

Javascript ile UUID oluşturmak için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz;

const UUID = () => {
    var dt = new Date().getTime();
    var uuid = 'UCS-xxxxxx-xxxx-xxxxxx'.replace(/[xy]/g, function (c) {
      var r = (dt + Math.random() * 16) % 16 | 0;
      dt = Math.floor(dt / 16);
      return (c == 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8)).toString(16);
    });
    return uuid;
};

Örnek Kullanım

var uniqueID = UUID();
console.log(uniqueID)

Örnek Yanıt

UCS-dcf957-516f-2cd34b
Tarih: