Hakkımda

Hakkımda

    Pragmatist bir manifestonun edimsel imgelenmelerine öykünen yaptırımları karakterize eden kuramların tümünü gerçekleyebilme yetisine haiz bir öngörümsel önerme varyantı olarak kabul edilse de, içsel çatışıklıkları pasivize etmenin bilişsel algılanması söz konusu olduğunda pitoresk bir tümevarım sağlayabilecek bir betimlemeyi, en marjinal kulvarlarda, ayrımlayabilme ve determinist bir tarzda angaje edebilme kapasitesine sahibim ama yeri gelirse Müslüm dinlemeyi de bilirim.

     Bugünden yarına değerini kaybedecek dünyevi ya da idealist düşünceler çok umrumda değil. Kimseyi kendim gibi düşünmeye zorlamam, ama düşüncelerimden de kolay kolay vazgeçmem. En sevdiğim hayvan lamadır. Böyle tükürüyor falan, puşt bir tarzı var. Hayvan olsam lama olurdum. Evet.

Time4VPS - VPS hosting in Europe